به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۹۲

مصاحبه تاریخی داریوش فروهر:

رژیم ملت را مجبور می‌کند آن را با خشونت براندازند


داريوش فروهر به اين پرسش كه تحولات داخلى ايران را چگونه می‌بيند، پاسخ می‌دهد كه ناخرسندى از رژيم در ميان مردم مدام در حال افزايش است و رژيم حمايت مردمى را براى هميشه از دست داده است.
وى پس از تاكيد (بر) وخامت اقتصادى مى‌گويد سياست خارجى ويران‌گرانه رژيم، خاصه در خاورميانه، دشمنى بسيارى براى ايرانيان به بار آورده است كه و گرنه هم‌پيمان طبيعى ايران می‌بودند. 
بدين ترتيب عناصر دموكراتيك در ايران نسبت به آينده كشورشان نگرانند و اين نگرانى در نيروهاى مسلح بازتاب گسترده‌اى يافته است. فروهر در پاسخ به اين پرسش كه موج تظاهرات اخير آيا به يك انقلاب خشونت‌بار خواهد انجاميد گفت كه سياست كنونى سركوب‌گرانه رژيم مردم را مجبور می‌كند كه آن را با خشونت سرنگون كنند. 
كشور مسلما شاهد ناآرامی‌هاى بی‌سابقه‌اى خواهد بود.
رهبر حزب ملت ايران اين اصل را كه حكومت از عناصر «ميانه رو» و «تندرو» تشكيل شده است رد كرد و آن‌را يك «بازى موش و گربه» خواند و افزود كه اين رژيم در واقع سر و ته يك كرباس است.
وى گفت دامنه شورش در اسلامشهر، به موجب اطلاعاتى كه از منابع خودى به دست آورده است، ٣٠ تا ٤٠ هزار نفر در اين شورش شركت داشته و ٥٠ نفر كشته، صدها تن مجروح و نزديك هزار نفر بازداشت شده اند. 
فروهر در پاسخ به اين پرسش كه آيا براى رضا پهلوى نقشى در ايران آينده می‌بيند گفت:
هر شهروند ايرانى بايد از اين حق برخوردار باشد كه در زندگى سياسى و اجتماعى كشور نقش ايفا كند.
وى افزود سرانجام مردم تصميم نهايى را خواهند گرفت.
داريوش فروهر در پاسخ به اين پرسش كه يك «آلترناتيو اسلامى معتدل» براى اين رژيم وجود دارد گفت:
٩٠ درصد ملاها مايل به برگشت به مساجد هستند و يگانه آلترناتيو براى اين رژيم نيرويى است كه از انتخابات دموكراتيك و آزاد برآمده باشد.
در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجازات‌هاى اقتصادى عليه ايران تاثيرى در وضع سياسى داخلى خواهد داشت، وى گفت هرچند جمهورى اسلامى چنين وانمود می‌كند كه به فشارهاى خارجى بى‌اعتناست، وليكن نسبت به سياست ايالات متحده در ايران به نهايت درجه حساس است.
بردیا مهران پور