به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۲

ساجده عرب سرخی در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.

ساجده عرب سرخی دختر فیض الله عرب سرخی بازداشت شد
به گزارش کلمه، برای ساجده عرب سرخی وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین شد و در پی عدم پذیرش وثیقه ارائه شده از سوی خانواده وی، قرار بازداشت موقت صادر شد. 
فاطمه عرب سرخی، خواهر وی در فیس بوک خود در این باره نوشته که هفته گذشته احضاریه ای برای خواهرش آمده و در پی آن از سوی مقام قضایی مرتبط با پرونده، درخواست تهیه وثیفه ۱۵۰ میلون تومانی برای پیشگیری از بازاشت شده بود. امروز این وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تهیه و جهت تبدیل قرار به دادگاه ارائه شد، اما بازپرس پرونده برخلاف گفته پیشین، در ساعات پایانی اداری درخواست وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی کرده و آزادی وی منوط به تهیه این وثیقه شد. بنابراین وی به زندان معرفی شد.
ساجده عرب سرخی دختر فیض الله عرب سرخی معاون وزیر دولت خاتمی است که به تازگی پس از تحمل بیش از ۴ سال حبس به اتهام حوادث پس از انتخابات ۸۸ از زندان آزاد شده است.