به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۲

مصاحبه ی لو رفته از آرشیو صدا و سیما

شیرزنان ایران کم نیستند
هیچ چیز عوض نشد، هیچ آینده ای ندارم

جامعه ی من گرفتاره، هیچی نداریم