به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۹۲

"چه آرزوها" سروده‌ای است از زنده یاد اخوان ثالث

زنده یاد گیتی پاشایی
"چه آرزوها" (ویدئو)


"چه آرزوها" سروده‌ای است از زنده یاد اخوان ثالث 


http://www.youtube.com/watch?v=7HEK2KaZTL8

"چه آرزوها" سروده‌ای است از زنده یاد اخوان ثالث که در دفتر "آخر شاهنامه" منتشر شده. ترانه "آروزها" براساس همین سروده را با صدای زنده یاد گیتی پاشایی می شنوید.

چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم
چها که می بینم و باور ندارم
چها، چها، چها، که می بینم و باور ندارم
حذر نجویم از هر چه مرا برسر آید
گو در آید، در آید
که بگذر ندارد و من هم که بگذر ندارم
اگرچه باور ندارم که یاور ندارم
چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم
سپیده سر زد و من خوابم نبرده باز
نه خوابم که سیر
ستاره و مهتابم نبرده باز
چه آرزوها که داشتیم و دگر نداریم
خبر نداریم
خوشا کزین بستر دیگر ، سر بر نداریم

در این غم، چون شمع ماتم
عجب که از گریه خوابم نبرده باز
چها چها چها که می بینم و باور ندارم
چه آرزوها که داشتم من و دیگر ندارم