به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۴

آزادی

 شادمهرعقیلی
آزادی 

منم همراه تو می شم به عشق صبح آزادی

سکوت و می شکنیم ما /  بفهمن که هنوز هستیم

با فریادت نشون میدی که از هیچی نمی ترسی
داره آروم جون میده نسلی که مرگ رو فهمیده

نمیدونم چرا اما آزادی بوی خون میده


آزادی 
نمیدونم چرا هنوز یاد تو میوفتم
که با هر قطره ی اشکت منم مثل تو آشفتم
نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم
شبایی که تو بیداری به یاد تو نمی خوابم
اونقدر گفتن که آزادیم
به مرگ ساده تن دادی
شاید از جرم دیروزه که به این روز افتادیم
منم هم رنگ تو میشم
سراغ عشق ومیگیرم
که با هر قطره ی خونت منم مثل تو میمیرم
پای حرف تو میمونم که امید رو به من دادی
منم همراه تو میشم به عشق صبح آزادی
سکوتو میشکنیم ما
بفهمن که هنوز هستیم
.با فریادت نشون میدی که از هیچی نمیترسی
داره آروم جون میده نسلی که مرگ رو فهمیده
نمیدونم چرا اما آزادی بوی خون میده