به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۴

بیانیهً حزب ملت ایران: حاکمیت داد، خواست ملت است

ای آفریدگار پاک 
 ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم  
پروانه و داریوش فروهر 

یکم آذر

حاکمیت داد، خواست ملت است

هم میهنان      

یکم  آذر، سالروز رویدادی وحشتناک است که خفاشان شب پرست داریوش و پروانه فروهر این فرزندان فداکار و راستین ایران زمین و کوشندگان راه مصدق بزرگ را، این رهبران ایرانی اندیش، نیک کردار و نیک پندار حزب ملت ایران را
با پیشینه ی بیش از ۶۰ سال رزم بی امان در راستای نیل به آزادی، استقلال و عدالت همگانی، دلاورانی که وجودشان سرشار از صداقت و عشق به مردمسالاری بود، دشته آجین کردند و این دو آزاده ایران دوست را به شهادت رساندند.
هم میهن
امروز در یکم آذر ۱۳۹۴ با گذشت هفده سال از آن روز شوم و آن رخداد ضد انسانی و ددمنشانه، هر بار و هر سال با ترفندی از دادن پاسخ به این پرسش که آمران اصلی این جنایت چه کسانی بوده اند طفره رفته و با به صحنه آوردن نمایشنامه ای و پخش خبری ساختگی سعی در به کژ راهه بردن افکار عمومی و ایجاد اغتشاش در شعور ملی کرده تا از پاسخ به این سوال شانه خالی کنند.
این در حالی است که در ازای این سالها همواره بر محاکمه علنی متهمان با حضور خانواده شهیدان و وکیلان آنان، نمایندگان راستین مردم وحزب ملت ایران پای فشرده می شود.
با اندوه در این سالهای سیاه، برگزاری و بزرگداشت این راست قامتان ممنوع؟! و با گماردن ماموران انتظامی و امنیتی از ورود دوستداران، دوستان و حتا خویشاوندان به خانه شخصی آنان جلوگیری کرده اند.
حزب ملت ایران ضمن محکوم کردن هرگونه اعمال خشونت از سوی هر فرد، گروه یا دولتی، همچنان بر این باور است که دادگستری راستین، برای خشکاندن ریشه های خشونت نخستین گامی است که باید از سوی کار بدستان برداشته شود، چه وجدان های بیدار ملت ها از پیشگاه دادگاه تاریخ و سازمانهای حقوق بشری و انسانهای آزاده و عدالتخواه می پرسند. آیا می پندارند توطئه سکوت و عدم افشای واقعیت ها ترفندی برای مشمول مرور زمان کردن این جنایات هولناک و ریخته شدن خون های پاک فرزندان ایران خواهد شد؟!
زهی خیال باطل که فریاد آزادیخواهی شان در گستره ی ایران زمین در درازای تاریخ حماسه های ملی میهنی باقی و یاد و نامشان با نام ایرانشهر در دلهای مردم خوب ایران همواره زنده و پاینده است. حزب ملت ایران
تهران یکم آذر ماه ۱۳۹۴ خورشیدی
پیروز باد ملت
درود بر شهیدان راه مردم سالاری بویژه داریوش و پروانه فروهر.
باشد که رویای آنان آینده ایران باشد.
آزادی زندانیان سیاسی  عقیدتی  قومی و مدنی، یک خواست ملی است.