به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۴

واس ماس، محمد نوری‌زاد


واس ماس  

جناب وزیر کشور،  یک مشاور رسانه ای دارد به اسم آقای  روح الله جمعه ای.

این جناب جمعه ای اخیراً در باره ی یک لایحه ی دو فوریتی سخن گفته که 
 این لایحه بر اساس یکی از اصلی ترین دغدغه های مقام معظم رهبری سامان 
پذیرفته و قرار است در مجلس به رأی گذارده شود.

در این لایحه – که دغدغه ی اصلی جناب رهبر است،  منابع مالیِ نمایندگان  باید 

مورد واکاوی قرار گیرد تا بقول جناب جمعه ای،  یک دستمال کثیف، شیشه را بیش از آنی که هست کثیف تر نکند.
می گویم:

ای بنازم به دغدغه ی اصلی جناب رهبر در مورد مشخص بودن منابع مالی نمایندگان. که ایکاش آقای جمعه ای شهامتی بخرج 

می داد و از پریدنِ سرش واهمه ای بدل راه نمی داد و یک نسخه از این لایحه را بر میز خود رهبر و آقا مجتبای ایشان و 

وابستگان شان می نهاد و از آنان نیز می خواست که منابع مالی خود را مشخص کنند. 

من در این فکرم که  حضرت رهبری در پاسخ به یک پرسش از این لایحه که پرسیده:

 دارایی شما کدام است،  چه می نویسد؟ جز همان سخنِ شیخ محمد یزدی که:

کل مملکت واس ماس! 

محمد نوری زاد بیست و ششم آبان نود و چهار – تهران