به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۹۴

عکس روز: کمونیستی که «قرآن» هدیه داد

هدیهً پوتین به خامنه ای: یک جلد قرآن خطی