به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۴

خشک‌سالی: خارج شدن ۱۰۰ هزار هکتار اراضی اصفهان از دایره کشاورزی

قاسمی، مدیر کل جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: «با افزایش جمعیت طبیعی است که با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی نیز مواجه شویم اما منابع موجود آن هم با تولید به شیوه کشاورزی سنتی پاسخگوی نیاز جمعیت روزافزون امروز نیست.»
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته خواستار افزایش جمعیت کشور شده بود.
قاسمی،  با اشاره به خسارت‌های خشکسالی به بخش کشاورزی گفت: «از ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان حدود ۱۰۰ هزار هکتار به دلیل خشکسالی از دایره کشاورزی خارج شده و بدین شکل حدود ۲۵ درصد سطح زیر کشت اصفهان کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که به خاطر کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و همچنین قطع جریان آب زاینده‌رود در مقاطع مختلف، بسیاری از کشاورزان استان مجبور به توقف آبیاری زمین‌های خود شده بودند.
مدیرکل جهادکشاورزی استان اصفهان معتقد است که با کمک سامانه آبیاری نوین می‌توان مشکل کمبود آب‌را جبران کرد: «اکنون حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان به روش تحت فشار آبیاری می‌شود و بر این اساس ۷۰ هزار هکتار نوسازی شده است.» 
خبرگزاری مهر