به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۴

سرزمین من

مسعود و شیدا جاهد
من عاشق تو هستم  /  من تو رو می پرستم

یک عمر عاشقانه /  دل به دل تو بستم


قسم به خاک پاکت  /  قسم به آسمانت
     تا آخرین نفس من  /  همیشه با تو هستمسرزمین من

من عاشق تو هستم

من تو رو می پرستم

یک عمر عاشقانه

دل به دل تو بستم

من عاشق تو هستم

من تو رو می پرستم

یک عمر عاشقانه

دل به دل تو بستم

قسم به خاک پاکت

قسم به آسمانت

تا آخرین نفس من

همیشه با تو هستم

سرزمین من

دنیای من تویی تو

ای غرور من

رویای من تویی تو

ای شکوه من

کعبه من تویی تو

ای غرور من

سرزمین من

آخر هر کلامی

چشم و جان من

واژه ی جاودانی

جان پناه من

قبله ی عاشقانی

سرزمین من

---

من عاشق تو هستم

من تو رو می پرستم

یک عمر عاشقانه

دل به دل تو بستم

بوسه می زنم

بر گل و سبزهایت

سجده می کنم

بر اوج قله هایت

تکیه می زنم

بر کوه و صخره هایت

ای غرور من

سرزمین من

آخر هر کلامی

چشم و جان من

واژه ی جاودانی

جان پناه من

قبله ی عاشقانی

چشم و جان من

سرزمین من، آه، سرزمین من

---

گل گلزار تو را با نفسم می بویم

تو را می بویم

توی دنیای دلم راه تو را می پویم

تو را می پویم

گل گلزار تو را با نفسم می بویم

تو را می بویم

توی دنیای دلم راه تو را می پویم

تو را می پویم

سرزمین من

دنیای من تویی تو

ای غرور من

رویای من تویی تو

ای شکوه من

کعبه ی من تویی تو

چشم و جان من

بوسه می زنم

بر گل و سبزه هایت

سجده می کنم

بر اوج قله هایت

تکیه می زنم

بر کوه و صخره هایت

ای غرور من

---

{ گل گلزار تو را با نفسم می بویم

تو را می بویم

توی دنیای دلم راه تو را می پویم

تو را می پویم } ( 3 )