به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۹۴

تهران ـ همدردی با مردم فرانسه + عکس

همبستگی شماری از ایرانیان با مردم فرانسه، در برابر سفارت این کشور در تهران.
 شنبه ٢٣ آبان/ ١٤ نوامبر ٢٠١۵