به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۴

محل درگیری مسلحانه صبح چهارشنبه در محله سن دنی ـ پاریس / عکس