به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۴

بازی های خطرناک دو دیکتاتور! / کاریکاتور

پوتین و اردوغان /  روزنامهً قانون