به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۹۴

کاریکاتور: تانگوی روسی

از: نیک آهنگ کوثر ـ روز آنلاین