به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۴

بروکسل؛ پایان وضعیت قرمز

بعد از چهار روز تعطیلی و هشدار امنیتی، پایتخت بلژیک با دستور دولت این کشور، زندگی را دوباره از سر گرفته است. مدیران مدارس بروکسل به والدین دانش‌آموزان نامه نوشته‌اند که امنیت فرزندان را به هر ترتیب تأمین می‌کنند، بنابراین پدرها و مادرها اجازه دهند بچه‌ها به مدارس بازگردند. پلیس‌های امنیتی و ... مقابل در هر مدرسه مستقر شده‌اند تا محافظ جان بچه‌ها باشند. طی چهار روز وضعیت امنیتی فوق‌العاده و جست‌وجوی خانه‌به‌خانه، پلیس بلژیک چند مظنون دیگر را دستگیر کرد و مدعی شد این افراد با آنچه در روز سیزدهم نوامبر در پاریس رخ داد، ارتباط داشته‌اند. حوادث تروریستی پاریس، بلژیک را هم درگیر کرد. نهادهای امنیتی دو کشور مدعی شدند سرحلقه این اتفاق یعنی عبدالحمید اباعود، بلژیکی- مراکشی بوده است.