به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۶

بهشت از دست آدم رفت، محمد اصفهانی


کلیپی که محمد اصفهانی
بخاطر آن ممنوع التصویر شد


بهشت از دست آدم رفت
از آن روزی که گندم خورد

ببین چی میشه اون کس که
یه جا از حق مردم خورد

ترانه:  روز به بمانی
آهنگساز: علیرضا کهن دیری
خواننده: محمد اصفهانی

بهشت از دست آدم رفت