به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۶

عصر ایران: مردم مقصرند! 

رفتار غیر حرفه ای مردم، یکی از دلایل افزایش تلفات بوده است.!
مردم در می رفتند و بر می گشتند!
یکی از معضلات حادثه تروریستی دیروز تهران، تجمع مردم پیرامون محل درگیری در بهارستان بود.
خبرنگاران عصر ایران که دیروز برای تهیه گزارش به مجلس رفته بودند روایت می کنند که مردم در اطراف ساختمان مجلس جمع شده بودند؛ هر از گاهی تروریست ها از پنجره های مجلس به سمت بیرون شلیک می کردند و مردم به کوچه های اطراف فرار می کردند و دقایقی بعد دوباره جمع می شدند و تماشا می کردند و مجدداً با تیراندازی بعدی می رفتند و دوباره بر می گشتند!

این رفتار غیر حرفه ای مردم، یکی از دردسرهای نیروهای امنیتی و انتظامی و از دلایل افزایش تلفات بوده است. گذشته از لزوم آموزش مردم که دیروز بدان اشاره کردیم، لازم است در چنین مواردی پلیس با قاطعیت و حتی اگر لازم شد با ابزارهایی مانند گاز اشک آور هم که شده، جمعیت را متفرق کند تا اولاً خود مردم در حملات تروریست ها آسیب نبینند و هم نیروهای عمل کننده علیه تروریست ها، بتوانند روی عملیات اصلی تمرکز کنند.

عادت زشت "تجمع مردم در جاهایی که نباید"، اکنون یک معضل اجتماعی شده است؛ از صحنه تصادفات گرفته تا محل عملیات تروریستی!

عصر ایران