به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۶

حدود ۸ هزار نامزد از احزاب مختلف سیاسی برای کسب ۵۷۷ کرسی مجلس ملّی فرانسه با یکدیگر رقابت می‌کنند

مرحله اول انتخابات برای گزینش اعضای مجلس ملّی فرانسه در حالی روز یکشنبه یازدهم ژوئن برگزار می‌شود که بیش از ۵۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری این کشور امنیت این رای گیری را بر عهده گرفته‌اند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای تصویب قوانین لازم به منظور اجرای برنامه‌های خود نیازمند اکثریت قاطع در پارلمان است.

دفاتر رأی‌گیری در روز یکشنبه ۱۱ ژوئن‌، در ساعت هشت صبح گشوده و تا ساعت بیست به روی رأی‌دهندگان باز خواهد بود.
مجلس ملی فرانسه دارای ۵۷۷ کرسی است که یازده کرسی آن مربوط به نمایندگان فرانسوی‌های مقیم خارج از کشور است. این چنین تقریبا برای هر ۱۲۰ هزار نفر فرانسوی یک نماینده و یک حوزۀ انتخابیه وجود دارد.

انتخاب نمایندگان مجلس ملّی فرانسه بصورت «تک نفرۀ اکثریتی در دو مرحله» صورت می گیرد. در مرحله اوّل کسب اکثریّت مطلق و در مرحلۀ دوم بدست آوردن اکثریت نسبی برای برگزیده شدن ضروری است. این چنین برای پیروزی در مرحلۀ اول دریک حوزه انتخابیه، باید حداقل ۵۰ درصد آرا را بشرط آنکه حداقل به ۲۵ درصد شمار واجدین رای دهیِ ثبت نام شده در همان حوزه برسد، کسب کرد.
در غیر این صورت، کلیۀ نامزدهایی که رأی آنان بیش از ۱۲.۵ درصد تعداد افراد واجد شرایط رأی دهی در آن حوزه انتخابیه است، و بهر حال دو نامزدی که بیشترین شمار آراء را بدست آورده اند، به مرحله دوم انتخابات راه می‌یابند. در مرحلۀ دوم نامزدی که اکثریّت نسبی را، فارغ از میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات و همچنین درصد آرا، بدست آورد به مجلس ملّی راه می یابد. دور دوّم رای گیری در روز یکشنبه هجدهم ژوئن برگزار می شود.

چهره مجلس ملّی آینده فرانسه تا حدود بسیاری تغییر خواهد کرد، زیرا بیش از دویست نماینده کنونی خود را برای مجلس آینده نامزد نکرده‌اند. 

رادیو بین المللی فرانسه