به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۶

سفره افطار علم الهدی، امام جمعه مشهد / عکس

سفره افطار علم الهدی، امام جمعه مشهد