به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۹۶

جمیله علم الهدی استاد دانشگاه شهید بهشتی:

شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود
به گزارش حوزه دانشگاه خبرگزاری فارس، جمیله علم الهدی، استاد دانشگاه شهید بهشتی،
همسر سید ابراهیم رئیسی طی سخنانی اظهارداشت:


شاهکار امام خمینی  (ره) تلفیق دیانت با سیاست بود به نحوی که دیانت زیربنای سیاست باشد نه اینکه صرفا بخشی از سیاست پرداختن به دیانت باشد، البته درک این رابطه میان دیانت و سیاست و ایمان برای خیلی ها دشوار است.وی در ادامه سخنان خود افزود: سیاست دینی هنگامی محقق می شود که نه فقط قانون اساسی بلکه تمام ساز و کارهای حکمرانی شامل برنامه های توسعه و راهبردها و قوانین اجتماعی بر اصول و ارزشهای دین اتکا داشته باشد و دقیقا ضعف جامعه ما در همین فروماندن از سیاست‌ورزی دینی است.

او تصریح کرد: هرگاه نخبگان از سیاست ورزی دینی باز بمانند این باندهای قدرت و ثروت هستند که دست بکار می شوند و زمام امور جامعه را در دست میگیرند.

خانم علم الهدی با اشاره به مصداق‌های عینی در جریان انتخابات گفت: باندهای قدرت و ثروت با دستکاری الگوی تقاضای اجتماعی و از دو راه یعنی استاندارد سازی و نیاز سازی امور سیاسی جامعه را در اختیار می‌گیرند و مسیر حرکت جامعه را تغییر می‌دهند.

وی با اشاره به اصول دموکراسی و نقش خواست اکثریت تاکید کرد: حضور زنان و جوانان در صحنه های سیاسی باید غنیمت شمرده شود؛ لازم است زنان و جوانان جهت دهنده به تحرکات سیاسی باشند نه سیاهی لشکر توسعه سرمایه داری.

علم الهدی با اشاره به حضور فعال و موثر نسل سوم انقلاب در انتخابات از تعهد دست کم شانزده میلیونی به انقلاب امام یاد کرد و انتخابات اخیر را مایه امیدواری دوستان انقلاب دانست.

خبرگزاری فارس