به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۶

پلوخوری امام جمعه اهواز در حالی که مردم را دعوت به خوردن نان جو می‌کرد

محمدعلی موسوی جزایری: مردم ایران اگر نان جو هم بخورند دست از مبارزه با آمریکا نمی کشند
(تصویر آیت الله جزایری در حال خوردن نان جو!)