به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۹۷

کارگران فصلی واحد بهره‌برداری هفت تپه تجمع کردند

گروهی از کارگران فصلی واحد بهره‌برداری مجتمع نیشکر هفت تپه، صبح امروز مقابل ساختمان 
دفتر مدیریت مجتمع تجمع کردند.


به گزارش ایلنا، صبح امروز شنبه (۵ خرداد ماه) گروهی از کارگران واحد بهره‌برداری مجتمع نیشکر هفت تپه که به صورت فصلی در مزارع نیشکر مشغول کارند، با تجمع مقابل ساختمان اداری مجتمع خواستار استمرار فعالیت شغلی خود با کارفرما شدند.
آنها مدعی‌ هستند: حدود ۴۰۰ کار واحد بهره‌بردار مزارع نیشکر هستیم که بعد از پایان فصل بهربرداری نی در مزارع نیشکر کاری برای انجام دادن نداریم به همین دلیل از مدیریت مجتمع هفت تپه می‌خواهیم تمام کارگران بهره‌بردار را در بخش‌های دیگر مشغول کار کند.
آنها می‌گویند: در حال حاضر کارفرما حدود ۱۰۰ کارگر بهره‌بردار را در بخش آبیاری مزارع نیشکر به کار گرفته و مابقی وضعیت مشخصی ندارند.
به گفته یکی از کارگران هفت تپه، حِرفِه یک کارگر بهره‌بردار همانند نی‌بُری یک شغل فصلی و موقت تلقی می‌شود، کارگرانی که این حرفه را انجام می‌دهند تنها در طول فصل برداشت به صورت موقت استخدام می‌شوند و طبیعی‌ست که بعد از اتمام کار برداشت نی شغل خود را از دست بدهند.
او گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی کارگران فصلی در مجتمع نیشکر هفت تپه وضعیت پرداخت بیمه اجتماعی آنهاست. کارگرانی که به‌صورت فصلی در مزارع نی مشغول به کارند به دلیل آنکه حق بیمه آنها تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود برای دوران بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.