به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۷

ویدئو: بعد از اعتصاب رانندگان کامیون،

بنزین در اصفهان کمیاب شد 
صف طولانی بنزین در خیابان لاله اصفهان را می‌بینید.

در حالی که اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران وارد سومین روز خود شده، کمبود بنزین در شهرهای مختلف ایران مشکل ساز شده است.
در این فیلم صف طولانی بنزین در خیابان لاله اصفهان را می‌بینید.