به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۷

کارتون خواب / خدا حافظ کلاه مخملی


 محمدرضا ثقفی