به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۷

یک روایت دردناک از «خسارت محض»/ عکس

ظریف قهرمان قهرمانان دیپلماسی ایران نام گرفت! «تمام تحریم ها لغو می شود و نه تعلیق»