به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۹۷

جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد، ما فرو نپاشیم!

توانا - به این تصویر خوب نگاه کنید! روزهای انقلابی زمستان ۵۷ است. عده‌ای از مردان انقلابی دنبال زنی که به روایتی از دوست‌داران شاپور بختیار بوده، می‌دوند. تصویر شهادت می دهد که مرد جوان مشتی حواله صورت زن کرده است و زن هراسان نیز در حال دویدن است.

از روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تصاویر دهشت‌باری وجود دارد، از جنازه‌های نظامیان و صاحب‌منصبان حکومت قبلی، تا جنازه‌های تکه‌تکه شده‌ی برخی کارمندان جزءِ ساواک در برخی شهرستان‌ها، تا تصاویر اعدامیان چپ گرا و گرایش های مخالف حکومت تازه تاسیس.
چرا این تصویر را اینجا قرار دادیم و این صحنه‌ها را یادآوری کردیم؟
دلیل آن است که نگرانیم! نگران تکرار تاریخ!
بگذارید بیشتر توضیح دهیم.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که عمر حکومت جمهوری اسلامی به سر آمده است. ناکارآمدی حکومت از برآوردن نیازهای حداقلی مردم، اختلاس و دزدی از دارایی ملت، اعتراضات رو به گسترش اقشار تحت ستم و سرکوب حکومت، صرف ثروت و سرمایه‌های ملی برای گسترش سیطره‌ی ایدئولوژیک در کشورهای دیگر و از طرفی ویرانی اقتصاد ایران، حکومت را در وضعیت بدی قرار داده است.
دیر یا زود این حکومت فرو می‌پاشد؛ هیچ حکومتی جاودانه نبوده است.
اما آنچه نگرانمان می‌کند میراثی است که این حکومت از خود بر جای می‌گذارد: مملکتی ویران، اقتصادی ورشکسته، دروغ، خشم و کینه و نفرت انباشته شده و محیط زیستی رو به نابودی! به نظر ما وظیفه‌ی همه‌ی دلسوزان ایران است که از اکنون فکری برای دوران پس از جمهوری اسلامی بکنند.
ما همیشه به ایده های متفاوت و تضارب آرا احترام می گذارم اما به ما حق بدهید از کامنت های فحاشانه، دیگری ستیزانه و خشم آلود نگران باشیم. برخی می‌نویسند در آینده با خشونت هواداران رژیم کنونی را از بین می‌برند. این روشی ست که این حکومت به کار برد. آیا ما نباید با جمهوری اسلامی تفاوتی داشته باشیم؟ پس این همه تاکید بر دادگاه های منصفانه چه می شود وقتی قرار باشد افراد خودشان حکم را صادر کنند و اجرا کنند؟
خلاصه آنکه همراهان گرامی توانا؛ جمهوری اسلامی فرو می‌پاشد، ما فرو نپاشیم!
در راستای چنین دغدغه ایست که آموزشکده‌ی توانا از همه‌ی کسانی که دغدغه‌ ایران دارند دعوت می‌کند که به پرسش های زیر فکر بیاندیشند؛
- نقش جامعه مدنی در کاهش مخاطرات فروپاشی حکومت چیست؟
- شما چه انتظاری از رهبران مدنی و سیاسی در حال حاضر و در دوران گذار از جمهوری اسلامی دارید؟
- اپوزیسیون در چه زمینه‌هایی اشتباه کرده است؟ چه استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جدیدی را از اپوزیسیون انتظار دارید؟
- چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که گذار از جمهوری اسلامی، انتقال به شکل دیگری از استبداد، دیکتاتوری نظامی و غیره نباشد؟
- شما برای جامعه بین المللی برای تضمین انتقال صلح آمیز به دموکراسی در ایران چه نقشی متصورید؟
گویا نیوز