به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۷

تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

تسلیت به خانواده محترم اسماعیل شبان
زنده یاد مهندس اسماعیل شبان

 تسلیت هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران  به خانواده محترم اسماعیل شبان

سازمان سوسیالیست های ایران – سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
جناب آقای دکتر منصور بیات زاده
با اندوه و تاسف بسیار درگذشت آقای مهندس اسماعیل شبان عضو هیئت اجرائی آن سازمان و عضو دیرپای جبهه ملی ایران را به جنابعالی و به خانواده ارجمند شبان تسلیت عرض می کنیم . امید که راه پر افتخار او یعنی راه مصدق بزرگ، راه رهایی ایران عزیز در این برهه حساس و خطیر تاریخ کشورمان باشد.
نهم خرداد ماه ۱۳۹۷
تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران – ایران