به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۷

تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس اسماعیل شبان،

 عضو هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق 

با کمال تأسف و تأثر درگذشت رفیق سازمانیمان آقای مهندس اسماعیل شبان را باطلاع می رسانیم.
رفیق شبان زمانیکه درسن ١٧ سالگی برای ادامه تحصیل به آلمان رفت، در همان زمان فعالیت های سیاسی خود را در شهر بن در همکاری با «جبهه ملی ایران در اروپا» و « کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی»، شروع کرد. او در حین مبارزات و فعالیت های سیاسی تحت تأثیر نظرات و عقاید سوسیالیستی قرار گرفت، که  با همکاری برخی از همفکرانش، مشترکاً «گروه کارگر» را در «جبهه ملی ایران ـ در اروپا»، سامان دادند.
اعضای آن «گروه»، بخاطر پایبند بودنشان به ارزش های فکری دکتر مصدق ــ رهبر نهضت ملی ایران ــ ، خود را جزو طیف «چپ مستقل» ایران یشمار می آوردند.

اما، پس از پیروزی انقلاب، بخاطر کوتاه بودن عمر«بهار آزادی»، موضوعی که منجر به شکست آزادیخواهان ایران در متحقق کردن حاکمیت قانون و نظام دمکراسی و محترم شمردن حقوق بشر و حقوق دگراندیشان... در وطنمان ایران شد؛ اسماعیل شبان، همچون بسیاری دیگر از آزادیخواهان و استقلال طلبان ایرانی طرفدار حقوق بشر و حقوق دگراندیش ...، به مبارزه و فعالیت سیاسی علیه رژیم استبدادی مذهبی که خود را بعد از «انقلاب» ، برجامعه حاکم کرد ــ رژیمی استبدادی و سرکوبگر که برخلاف شعارها و اهداف انقلاب عمل کرد و می کند ــ ، پرداخت!

آن زنده یاد، بخاطر دامن زدن به مبارزه برای تحقق حاکمیت قانون، حاکمیت ملت و حاکمیت ملی و بهره مند شدن  مردم ایران از رفاه اجتماعی، در همکاری با برخی از همنظرانش، در تشکیل «سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق»  کوشید!

ما سوسیالیست های مصدقی، این اندوه بزرگ را به خانواده محترم شبان،  به ویژه بانو هایده، همسر وی و فرزندانش آقایان بهزاد، پرویز، و رامین و همچنین دوستان و یاران سیاسی وی و دیگر ره روان «راه مصدق»، تسلیت می گوئیم.

یادش گرامی و خاطره اش جاودان باد!

از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران
دکتر منصور بیات زاده

  يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۷ مه ۲۰۱۸

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

احترام آزادی: ما مصیبت درگذشت مهندس اسماعیل شبان را به خانواده محترم شبان و همرزمان ارجمندمان در سازمان سوسیالیستهای ایران و رهروان راه مصدق تسلیت می گوئیم.
ما خود را در غم آنان همدرد و شریک می دانیم و برای ایشان شکیبایی آرزو داریم.