به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۶، ۱۴۰۰

مصرف الکل توسط احمدی‌نژاد

  دعوای خونین نامزدهای ریاست جمهوری

تبلت - مصرف الکل توسط احمدی‌نژاد