به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۶

سوگ سادگی، محمد نوری زاد

دیروز صبح، پدرِ ساده و روستایی و زحمت کش و با ادب و مهربانم، بی هیچ تقلایی، و بی هیچ افت و خیزی، سرش را پایین آورد و کج کرد و به گردنِ خود فرو نشاند و : تمام! من اکنون بر سادگیِ سریده اش به سوگ نشسته ام.
از جناب دکتر خزعلی و دکتر ملکی و دکتر بادکوبه ای و جناب کریم بیگی و مادر سعید زینالی و جناب نجفی و باقری از شازند اراک و دیگر عزیزانی که از تهران و شهرهای اطراف تا روستای زادگاهم آمدند تا مرا در آبشار مهرشان غسل دهند سپاس می گویم. و نیز از عزیزانی که با نوشته های خوبشان و با تماس های سرشار از محبت شان. اگر مرا امکان پاسخ گویی به تک تک پیامها نیست پوزشم را بپذیرید.

محمد نوری زاد
بیست و چهارم خرداد و نود و شش – تهران