به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۶

لاله‌های واژگون زاگرس در بهار ۹۶

این لاله‌ها در کوهستان پرآو روییده است. پرآو کوهی در شمال ‌شرق کرمانشاه بخشی از رشته کوه زاگرس
در غرب ایران است.