به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۶

جرمی کوربین: آماده‌ام نخست‌وزیر بریتانیا بشوم

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا پیش‌بینی کرد که دولت اقلیت ترزا می در عرض چند روز یا چند ماه سقوط می‌کند و حزب کارگر در انتخابات سراسری بعدی پیروز می‌شود و او نخست وزیر بریتانیا خواهد شد.

آقای کوربین که در عمل با مانیفست خود "پایان دوران تاچریسم و ریگانیسم" را در بریتانیا اعلام کرد با اقبال بی‌سابقه جوانان توانست سی کرسی پارلمانی بیشتر به دست آورد و دولت را از اکثریت بیندازد.

آقای کوربین دیروز در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه میرور گفت که موضوع هنوز به پایان نرسیده و همچنان ادامه دارد: "فکر نمی کنم ترزا می و دولتش هیچ اعتباری داشته باشند."

دولت ترزا می، نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار برای تشکیل دولت به نوعی ائتلاف یا توافق یا "اعتماد و همراهی" با حزب وحدت گرای دموکراتیک ایرلند شمالی نیاز دارد. توافق با حزبی که با همجنسگرایی و حق سقط جنین مخالف است و تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند، دولت ترزا می را بیش از پیش زیر فشار گذاشته است. ارتباط حزب وحدت‌گرای دموکراتیک ایرلند شمالی با برخی گروه‌های مسلح در ایرلند هم از عواملی است که حزب محافظه‌کار را در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‎دهد.

دولت بریتانیا بیش از بیست سال پیش تعهد کرده بود که بین دو حزب اصلی ایرلند شمالی - یعنی حزب وحدت گرای دموکراتیک و شین فین- بی طرف بماند و اکنون با یکی از این احزاب ائتلاف کرده است و برخی نگرانند این موضوع به صلح شکننده ایرلند شمالی لطمه بزند.

بی بی سی