به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۶

فروزنده اربابی گوینده رادیو و برنامه گلها درگذشت

فروزنده اربابی یکی از گویندگان نامدار رادیو ایران در سالهای پیش از انقلاب در سن ۸۳ سالگی در تهران درگذشت.

گویندگی برنامه گلها یکی از ماندگارترین کارهای خانم اربابی در پیش از انقلاب بود.
خانم اربابی متولد ۱۳۱۳ بود. صدای دلنشین و لحن بیانی که مختص خود او بود خیلی زود توانست او را به یکی از گویندگان سرشناس قبل از انقلاب تبدیل کند.
اجرای رادیو را با گویندگی برنامه های تفریحی و سرگرمی آغاز کرد اما مدت زیادی نگذشت که تهیه کنندگان رادیو فهمیدند این صدا برای برنامه های ادبی و هنری مناسب تر است.