به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۶

عکس/ تبلیغات قاری متجاوز و محبوب رهبری برای ماه رمضان  

قاری قرآن متجاوز و محبوب رهبر، آزادانه می‌گردد و از مردم هم شکایت و آنان را زندانی می‌کند. مهرداد گریوانی به خاطر شکایت طوسی در زندان اوین تحت فشار شدید امنیتی است.