به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۳، ۱۳۹۷

«چالو» سگ معترض در ارمنستان

صدای این هاپوی سیاسی ارمنستان خاموش شدنی نیست!
 در اعتراض‌های ضد دولتی در ارمنستان، یک سگِ بدون صاحب به نماد تظاهرات تبدیل شده است. 
این هاپو «چالو» نام دارد

و مبارزان ارمنی می‌گویند او تاکنون در همه اعتراض‌ها در صف اول بوده است. 
 تصاویر «چالو» در تظاهرات اعتراضی و در حال مداوا 
«چالو» متعلق به کلینیک دامپزشکی Paws در ایروان است.