به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۹۷

کاریکاتور خروج ترامپ از برجام

کاریکاتور خروج ترامپ از برجام، اثر کاریکاتوریست آمریکایی «دریل کیگل»