به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۹۷

هنگامه شهیدی، فعال سیاسی:

همین‌طور پیش برود، فاتحه این حکومت خوانده‌ است
هنگامه شهیدی قبل و بعد از زندان/عکس آفتاب 

هنگامه شهیدی اخیرا به دلیل انتقاد به "فاضلاب قضایی" و حسن روحانی با اعلام جرم جدید مواجه شده است