به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۳، ۱۴۰۰

رقابت ۷ خلافکار در انتخابات ؛ همه یکدیگر را دزد و فاسد می خوانند


همه یکدیگر را دزد و فاسد می خوانند