به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۲، ۱۴۰۰

پیام تسلیت شورای مرکزی جبهه ملی ایران ــ تهران

 
بازگشت همه به سوی اوست

در سپیده دم امروز سه شنبه بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی آقای خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران به سرای باقی و دیار حق شتافت .

خسرو سیف از نوجوانی و از سن پانزده سالگی و در دوران اوج نهضت ملی کردن نفت وتشکیل دولت ملی مصدق به عضویت حزب ملت ایران در آمد و در حلقه یاران شادروان داریوش فروهر شهید جاویدان نهضت ملی و  رهبر حزب ملت ایران قرار گرفت . او چه در رژیم سابق و چه در رژیم پس از انقلاب ، تاوان آزادیخواهی و استقلال طلبی خود را بسیار پرداخت کرد . خسرو سیف از آذرماه ۱۳۷۷، پس از شهادت پروانه و داریوش فروهر به دست کوردلان جنایت کار ، سمت دبیرکلی حزب ملت ایران را عهده دار گردید . او شخصیتی آزادیخواه ، وطن دوست ، متین و استوار بود.

ما با تاسف و تاثری بی کران درگذشت آقای خسرو سیف را به خانواده ارجمند او ، به اعضای حزب ملت ایران و به همه پویندگان راه نهضت ملی و پیروان مصدق بزرگ تسلیت می گوییم .

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران  ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی