به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۱، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ايران

 این رژیم برای مردم نه آب دارد نه نان و باید برود

پایان ولایت فقیه و جدایی کامل دین از حکومت !

این است خواست اصلی و بنیادی مردم 

بیش از یک هفته از آغاز خیزش شهرهای جنوب باختری و جنوب خاوری کشور در اعتراض به انواع محرومیت های کشنده که امروز بی آبی سوزانی نیز به آن افزوده شده می گذرد.

واکنش رژیم به این اعتراضات مانند همیشه بجای اندک کوششی برای پاسخ به خواست های مردم سرکوب و گلوله باران بوده و تا کنون چندین کشته نیز برجاگذاشته است. و امروز دیگر همگان می دانند که از نظامی نالایق و زورگو انتظار دیگری نیز نمی توان داشت. بهمین دلیل نیز دامنه ی اعتراضات هر روز گسترده تر شده و امروز شهرها و مناطق وسیع دیگری را نیز دربرگرفته است.اما اعتراض دیگر تنها به مردم بی آب خوزستان و شهرهای دیگر محدود نیست. همصدایی ملت در این کارزار ویژگی اصلی آن را تشکیل می دهد. در زمانی که دیگر از صدر تا ذیل جامعه، همه به ماهیت تبهکار، ویرانگر و ستمکار این رژیم پی برده اند، هر روز بخش دیگری از جامعه صدای خود را به پشتیبانی از اعتراضات مردم محروم خوزستان بلند میکند و به شکلی با این کارزار بزرگ می پیوندد.

حکومتگران کوردل و نالایق که در دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ تصورکرده بودند که توانسته اند با صدای گلوله جامعه را آرام کنند اینک چند سال است که می بینند هر روز مردم به انگیزه ای دیگر بر آنها می شورند و می خروشند و می خواهند که شرشان را از سر ملت کم کنند و هر زمان نیز بیشتر درمی یابند این ماجرا دیگر، تا رفتن آنها پایانی نخواهدداشت.

اینک همه ی ارکان جامعه برای دفع این شر به حرکت می آید. کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، که امروز پرچم مبارزات درخشان کارگران نیشکر هفت تپه را در دهها شهر بدست گرفته اند و حقوق های معوق و اضافه حقوق های برحق خود را می خواهند نه از آنان ساده دل ترند و نه ناآگاه تر؛ اینان نیز بهتر از همه ی ما می دانند که مسئول اصلی تباهی زندگی آنان پیش از کارفرمایان بیرحم و حریص رژیمی است که این صنایع را به چنین وضعی دچارساخته است.

مادران داغدار و پداران دادخواه پویا بختیاری و پهلوان افکاری و همه ی کشته شدگان دیگر دیماه و آبانماه و قربانیان دیگر جنایات این رژیم نیز هر روز در کنار مردم محرومی هستند که در بی آبی می سوزند و مانند آنان مجرم اصلی را بخوبی شناسایی کرده اند و تا برانداختن او از پای نخواهند نشست.

پشتیبانی هنرمندان نامی از این کارزار، به صفت فردی یا بصورت گروهی، نشانه ی دیگری از اصالت و قدرت آن است. مدافعان حقوق بشر نیز ننشسته اند و به بهای فداکاری های بسیار صدای حق طلبی قربانیان حق کشی و مشروعیت خواستهای آنان را بگوش جهانیان می رسانند.

رژیم سنگسار زنان و اسیدپاشی به چهره ی آنان باید بداند که ارتش چهل میلیونی زنان دلاور ایرانی را نیز، که هم اکنون صدها تن از آنان در زندانهای خوفناکش بسر می برند، در برابر خود دارد.

منادیان برکناری خامنه ای و پایان ولایت فقیه نیز که از حدود دو سال پیش این خواست های خود را به صدای بلند در فضای کشور طنین افکن ساختند نیز چه در زندان و چه در خیابان از پای ننشسته اند و به صدای معترضان محروم جنوب رنگ و معنای دقیقتری می دهند.

پیروزی کارزار تحریم نمایشنامه ی انتخاباتی رژیم در خردادماه گذشته آیینه ی روشنی از این خروش عمومی در برابر دیو ستم و خیانت بود و همه ی کسانی را که در تردید بودند اطمینان بخشید که ملت ایران به هزارویک زبان حکم برکناری رژیم نالایق فقیهان را صادرکرده است و آنچه هنوز باقی مانده تنها اجرای حکم است که آن هم به دستهای توانای فرزندان همین ملت عملی خواهد شد.

اگر کارگردانان کودن این رژیم هنوز نمی دانند ما به آنها می گوییم که هزاران گلوله ای که در آبانماه ۹۸ به جان جوانان کشور باریدند تیر خلاصی بود که به رژیم سخت جان خود زدند؛ سخت جان، اما در حال جان کندن.

برکناری رژیمی که دیکتاتور نادان و خودسر آن، بدون کمترین آشنایی با دانش پزشکی و حتی بیگانه با همه ی علوم دانشگاهی بخود اجازه می دهد که استفاده از معتبرترین واکسن های جهان را برای مردم بی پناه ممنوع سازد. بطوری که امروز در بزرگترین بیمارستانهای کشور گروههای مبتلایان به کووید سرپا جان می دهند.

رژیمی که با افزایش بیحساب بهای نان و بریدن آن از سفره های مردم، امروز بلای بی آبی را نیز بر سر آنان نازل کرده است.

رژیمی که برای این ملت نه نان دارد نه آب و نه واکسن!

نهضت مقاومت ملی ایران، سازمان شاپور بختیار، اولین سازمانی که چهل و دوسال پیش با قاطعیت و قدرت پرچم مخالفت با جمهوری فقیهان را برافراشت و در این راه قربانیهای بسیار نیز داد، و همه ی تاریخ چهل و دوساله ی گذشته گواه درستی تشخیص و راه درست آن بوده است، بنام آن قربانیان و بنام ملت بزرگ ایران اعلام می کند که رژیم دروغ و خیانت باید برود؛ و پیش از آنکه کشور را به تباهی و نابودی کامل سوق دهد باید شر آن از سر ملت کنده شود و، در چارچوب ایرانی مستقل و یکپارچه، جای خود را به یک نظام دموکراتیک و لاییک، که جایگاه دین را به زندگی خصوصی مردم محدود می کند، بدهد.

برای نیل هرچه سریعتر به این هدف حیاتی که دستیابی به هماهنگی کامل نیروهای بپاخاسته ی ملت یکی از شروط اصلی آن است نهضت مقاومت ملی ایران از همه ی خواستاران آن دعوت می کند که بسوی یک اتحادِعمل حول این خواست بنیادی گام بردارند.

ما بر اصول هدف های خود تأکید می کنیم زیرا بدون ایرانی دموکراتیک، لاییک، مستقل و یکپارچه سعادت ملت ایران تأمین نخواهد شد.

ما در این راه دست خود را به سوی همه ی شخصیت ها و نیروهایی که صمیمانه این خواست را دنبال می کنند دراز می کنیم و همه ی دستهایی را که برای تحقق این منظور بسوی ما درازشود با صمیمیت می فشاریم.

ما یقین داریم که ملت بزرگ ایران در این نبرد پیروزمی شود. 

ایران هرگز نخواهد مرد.

پنجشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

نهضت مقاومت ملی ایران