به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۰، ۱۴۰۰

ابراهیم رئیسی فکر می کنه نیم از یک بزرگتره

باورتون میشه؟ میگه تورم باید بیاد پایین بشه نیم درصد! بعد ایشالا در گام بعدی برسه به تک رقمی!!! یعنی فکر میکنه تک رقمی که بشه یعنی از نیم کمتر شده! مثلا یک دو سه چهار...