به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۷، ۱۴۰۰

استفتای جدید از آیت الله خامنه ای:

آیا کاشت ناخن مصنوعی وضو و غسل را باطل می‌کند؟
 

خبرگزاری حکومتی تسنیم: کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو، غسل و نماز با آن

سؤال8:

1. آیا کسی که کاشت ناخن برایش ضرورت ندارد و به‌دلیل عدم امکان یا ضرر یا مشقت زیاد، هنگام وضو یا غسل، ناخن مصنوعی را بر نخواهد داشت، جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟

2. کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است، وظیفه‌اش نسبت به وضو یا غسل و نماز چیست؟

جواب:

1) در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.

2) اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد، وضو یا غسل با آن باطل است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد، باید علاوه بر وضو یا غسل جبیره‌ای، تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن، بنا بر احتیاط واجب قضای نمازها را نیز بخواند.

برگرفته از گویا