به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۲۱، ۱۴۰۰

جاری شدن آب زاینده رود در شهر اصفهان پس از ۱۳ ماه!

 جاری شدن آب زاینده رود