به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۸، ۱۴۰۰

فقر و خشکسالی و حمایت‌ حکومت سه عامل افزایش ازدواج کودکان دختر در ایران است

 

گزارشگر رادیو بین‌المللی فرانسه در تهران، افزایش شمار ازدواج کودکان دختر در ایران را نگران کننده خوانده و نوشته است : بر اساس آخرین آمار رسمی حدود ٢٤ هزار کودک دختر در سنین ده تا چهارده سال تنها در ٩ ماه نخست سال ١٣٩٩ در ایران ازدواج کرده اند که ١٢ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل بوده است. در همین مدت ٣٦ هزار دختر بین پانزده تا هجده سال نیز به عقد مردان درآمده‌اند.

گزارشگر "ار اف ای" تصریح می‌کند که ازدواج دختران کمتر از سیزده سال در ایران قانوناً نیازمند اجازۀ پدر و تصمیم دادگاه است. دولت حسن روحانی نتوانست این قانون را تغییر بدهد. به گفتۀ کارشناسان فقر و وخامت وضعیت معیشتی خانواده‌ها به ویژه در مناطق دورافتاده و بسیار فقیر دو عامل اصلی افزایش ازدواج کودکان دختر در ایران به شمار می روند. به همین خاطر شمار ازدواج آنان در بین ساکنان مناطق فقیر و گرفتار خشکسالی که ناگزیر از حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ شده‌اند، بیشتر از دیگر نقاط کشور است.

با این حال، دیگر عامل مهم و ترغیب کنندۀ ازدواج کودکان دختر در ایران تشویق و حمایت حکومت اسلامی از ازدواج آنان است. جمهوری اسلامی ایران از ازدواج کودکان حمایت مالی می‌کند و همین افزایش ازدواج کودکان دختر در مناطق فقیر را در پی داشته است.