به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۰۵، ۱۴۰۰

"شجریان "تا آخرین نفس

«تا آخرین نفس»
سرود منتشر نشده ای با صدای زنده یاد محمدرضا شجریان بر شعری از فریدون توللی
کاری از رضا علامه زاده
 "شجریان "تا آخرین نفس