به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۲۲، ۱۴۰۰

آخرین هشدار ظریف به منتقدان برجام:

 دوستان جمهوری اسلامی در دوران سختی رهایمان کردند
محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود در این مقام به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که اگر «دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران-به شمول شعبات خارجی شرکت های آمریکایی- بهره برده بودیم هم دوستانمان سرخورده نمی شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند.»

ظریف در این گزارش که متن کامل آن در رسانه‌های ایران منتشر شده، تاکید کرد: « اگر به عوض مناقشه و مجادله بر سر اینکه برجام پیروزی قطعی بود و یا شکست کامل- که حتما هیچ یک نبود- همگی کوشیده بودیم بیشترین منفعت را از برجام ببریم، چه بسا شرایط به گونه ای دیگر رقم خورده بود. اگر از ابتدا در پی استفاده حداکثری از هر میزان دستاورد برجام، حتی در بدترین نگرش ها- بودیم و مقدار بیشتری سرمایه خارجی جذب کرده و تعداد بیشتری از شرکت ها از همه نقاط جهان را به کشور کشانده بودیم، تحریم ایران و اعمال فشار حداکثری بسیار دشوارتر می شد.»

پس از خروج آمریکا از برجام در بیش از سه سال پیش، تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی بازگردانده شد و جمهوری اسلامی با شدیدترین محدودیت‌های اقتصادی در تاریخ چهل ساله خود مواجه شد.

جمهوری اسلامی در این مدت بارها از دیگر شرکای برجام به ویژه کشورهای اروپایی امضاکننده آن انتقاد کرده است.

ظریف همچنین نوشت: «اکنون بهترین زمان برای ایجاد این همدلی و هم صدایی است. موفقیت در مذاکرات اخیر وین و شکست نهایی سیاست فشار حداکثری با بازگشت آمریکا به تعهدات برجامی می تواند در فضای جدید سرای سیاست کشور زمینه را برای بهترین بهره برداری از تمام ظرفیت های برجام فراهم نموده، با اصالت دادن به روابط با همه شرکا و ایجاد توازن در روابط اقتصادی خارجی-و صدالبته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درون زایی و برون گرایی- رشد و شکوفایی بی نظیر را برای کشور و نسل های بعدی به ارمغان آورد.»

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی با دفاع از برنامه ۲۵ ساله تهران با چین و همچنین روابط راهبردی جمهوری اسلامی با روسیه، گفت که «سیاست همسایگی و اولویت همسایگان و استفاده حداکثری از تعهدات کشورهای غربی در برجام بستر مناسب برای چنین آینده ای است.»

پیش بینی می‌شود با پایان دولت روحانی، دوران وزارت ظریف نیز به پایان برسد؛ این در حالی است که هنوز مذاکرات وین برای احیای برجام به نتیجه نرسیده و چشم‌انداز دستیابی به یک توافق در این زمینه نیز در دولت ابراهیم رئیسی همچنان مبهم است.

هرچند که به گفته ظریف، « کارگزاران دیپلماسی و سیاست خارجی-از کارشناس، سفیر یا وزیر-تصمیم گیر نهایی نیستند.»

رادیو بین المللی فرانسه