به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۲۱، ۱۴۰۰

شعر خوانی نرگس محمدی

نرگس محمدی

از خون جوانان وطن لاله دمیده