به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۱، ۱۴۰۰

حمله بی‌سابقه یک استاد دانشگاه در تهران به خامنه‌ای!!!


حمله بی‌سابقه یک استاد دانشگاه در تهران به خامنه‌ای!!!