به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۷، ۱۴۰۰

بی قرار، گوگوش


بی قرار، گوگوش 

متن قطعه بی قرار گوگوش

یه شب یه بار تو زندگیت دریا رو تنهایی برو
درد دلاتو خالی کن میشنوه حرفای تو رو
یه شب یه بار ای بیقرار جاده رو زیر پا بذار
بغضتو از خودت بدون اشکاتو آسوده ببار
آدم دلشکسته بس که دلت شکسته
خودت نمیبینی ولی غم تو نگات نشسته
آدم دلشکسته بس که دلش شکسته
خودش نمیبینه ولی غم تو نگاش نشسته

فقط یه بار تو زندگیت از راه برگشتت نترس
آرزوهاتو حبس نکن تو حجم خالیه قفس
ابرای آسمونتو بیشتر از این تیره نبین
غصه بیهوده نخور دلت میگیره نازنین
دلت میگیره نازنین … دلت میگیره نازنین …