به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۰۲، ۱۴۰۰

عقب نشینی خامنه‌ای در برابر طوفان خوزستان!!!


عقب نشینی خامنه‌ای